Nhà cung cấp bản quyền phần mềm BricsCAD tại Việt Nam | Bricsys Partner

Hotline:
BricsCAD® V23 mới đã sẵn sàng
Phiên bản 23 của BricsCAD® Pro/Lite, BricsCAD® BIM và BricsCAD® Mechanical cung cấp nhiều lệnh được hỗ trợ bởi AI hơn và các khả năng mạnh mẽ trong 2D/3D và lập mô hình cho các nhà thiết kế, nhà đổi mới và kỹ sư.
About us
Giới thiệu BricsCAD V23 hoàn toàn mới

Phiên bản 23 của BricsCAD® Pro/Lite, BricsCAD® BIM và BricsCAD® Mechanical cung cấp nhiều lệnh được hỗ trợ bởi AI hơn và các khả năng mạnh mẽ trong 2D/3D và lập mô hình cho các nhà thiết kế, nhà đổi mới và kỹ sư.

V23 bổ sung năng suất và tính tương thích của quy trình công việc trên nền tảng DWG mở và có thể tương tác của Bricsys, được tăng cường cho các chuyên gia trong thiết kế, AEC, sản xuất và kỹ thuật để tạo bằng các công cụ trực quan.

Products
Sản phẩm nổi bật
News
Tin tức
Zalo
Hotline